Προστασία ιδιωτικότητας

1.Εισαγωγή

1.1 Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού μας. Σε αυτήν την δήλωση πολιτικής εξηγούμε πώς θα χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και πώς θα πρέπει να χειρίζεται κάποιος τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

1.3 Θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπό μας. / Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας και συμφωνώντας με αυτήν την πολιτική, συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής.

2. Περιεχόμενο της ιστοσελίδας

2.1 Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.unitech-systems.gr / www.unitech-systems.eu αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της UNITECH SYSTEMS ΟΕ και όλα τα δικαιώματα διατηρούνται αυστηρά στην ιδιοκτησία της.

2.2 Η αναπαραγωγή περιεχομένου της ιστοσελίδας ή η έκδοσή του σε τρίτους σε οποιαδήποτε μορφή δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια από την UNITECH SYSTEMS.

2.3 Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα (όπως αναφέρεται παραπάνω), υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους λόγω αυτών.

2.4 Η UNITECH SYSTEMS δεν παρέχει εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα (όπως αναφέρεται παραπάνω).

2.5 Η UNITECH SYSTEMS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα (όπως αναφέρεται παραπάνω).

3. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

3.1 Μπορούμε να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών πληροφοριών:

(α) πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και σχετικά με τις επισκέψεις και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των: [διεύθυνσης IP, γεωγραφικής τοποθεσίας, τύπου και έκδοσης προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πηγή παραπομπής, διάρκεια επίσκεψης, προβολές σελίδας και διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο]) ;

(β) πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της [διεύθυνσης email σας])·

(γ) [πληροφορίες που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σας στις ειδοποιήσεις μέσω email και/ή στα ενημερωτικά δελτία μας (συμπεριλαμβανομένων των:  [το όνομά σας και τη διεύθυνση email σας])·

(δ) πληροφορίες που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες στον ιστότοπό μας ή που δημιουργούνται κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των: [του χρόνου, της συχνότητας και του τρόπου χρήσης της υπηρεσίας]·

(ε) πληροφορίες που σχετίζονται με οποιεσδήποτε αγορές κάνετε των [αγαθών/υπηρεσιών/ αγαθών ή/και υπηρεσιών] μας ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένων των: [το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τα στοιχεία της κάρτας σας ];

(στ) πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας για δημοσίευση στο Διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των:  [το όνομα χρήστη σας, τις φωτογραφίες του προφίλ σας και το περιεχόμενο των αναρτήσεών σας])·

(ζ) πληροφορίες που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιεσδήποτε επικοινωνίες που στέλνετε σε εμάς ή στέλνετε μέσω του ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνίας και των μεταδεδομένων που σχετίζονται με την επικοινωνία]).

3.2 Προτού μας αποκαλύψετε τα προσωπικά στοιχεία άλλου ατόμου, πρέπει να λάβετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

4. Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων

4.1 Προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλονται μέσω του ιστότοπού μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου.

4.2 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:

(α) να διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο και την επιχείρησή μας·

(β) να εξατομικεύσουμε τον ιστότοπό μας για εσάς.

(γ) να ενεργοποιήσετε τη χρήση των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό μας·

(δ) να σας στείλουμε αγαθά που αγοράσατε μέσω του ιστότοπού μας·

(ε) να σας παρέχουμε υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω του ιστότοπού μας·

(στ) να σας στέλνουμε καταστάσεις, τιμολόγια και υπενθυμίσεις πληρωμής και να εισπράττουμε πληρωμές από εσάς·

(ζ) να σας αποστέλλουμε εμπορικές ανακοινώσεις μη εμπορικής προώθησης·

(η) να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις μέσω email που έχετε ζητήσει συγκεκριμένα·

(i) σας στέλνουμε το ενημερωτικό δελτίο μας μέσω email, εάν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή εάν δεν χρειάζεστε πλέον το ενημερωτικό δελτίο)·

(ι) να σας αποστέλλουμε ανακοινώσεις προώθησης πωλήσεων που σχετίζονται με την επιχείρησή μας [ή τις επιχειρήσεις προσεκτικά επιλεγμένων τρίτων] που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ταχυδρομικώς ή, όπου έχετε συμφωνήσει ρητά, μέσω email ή παρόμοιας τεχνολογίας ( μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή εάν δεν χρειάζεστε πλέον επικοινωνίες προώθησης πωλήσεων).

(ια) να παρέχουμε σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας (αλλά αυτά τα τρίτα μέρη δεν θα μπορούν να αναγνωρίσουν κανένα μεμονωμένο χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)·

(ιβ) να διεκπεραιώνει ερωτήματα και παράπονα που γίνονται από ή για εσάς σχετικά με τον ιστότοπό μας·

(ιγ) να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή και να αποτρέψουμε την απάτη.

(ιδ) να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας [(συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστότοπού μας).

4.3 Εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία για δημοσίευση στον ιστότοπό μας, θα μπορούμε να δημοσιεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που μας εκχωρείτε.

4.4 Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της δημοσίευσης των πληροφοριών σας

4.5 Δεν θα παρέχουμε, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κανένα τρίτο μέρος για τους σκοπούς του άμεσων προωθητικών ενεργειών πωλήσεων του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου.

5. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

5.1 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε [οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους, στελέχη, επαγγελματίες συμβούλους, αντιπροσώπους, διανομείς ή αντιπροσώπους μας] στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

5.2 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει τις θυγατρικές μας, την μητρική εταιρεία χαρτοφυλακίου μας και όλες τις θυγατρικές της) στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική.

5.3 Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

(α) στο βαθμό που υποχρεούμαστε να το πράξουμε από το νόμο·

(β) σε σχέση με οποιαδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντική νομική διαδικασία·

(γ) προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για σκοπούς πρόληψης απάτης και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου)·

(δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών, όταν, κατά την εύλογη γνώμη μας, αυτό το δικαστήριο ή αρχή είναι εύλογα πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

5.4 Εκτός από όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

6. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

6.1 Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν μεταξύ οποιασδήποτε από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

6.2 Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δεν έχουν νόμους περί προστασίας δεδομένων ισοδύναμες με αυτές που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο: [Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία].

6.3 Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας ή υποβάλλετε για δημοσίευση στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή την κακή χρήση τέτοιων πληροφοριών από άλλους.

6.4 Συμφωνείτε ρητά με τις μεταβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Ενότητα 6.

7. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

7.1 Αυτή η Ενότητα 7 καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων μας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.

7.2 Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για αυτόν τον σκοπό ή για αυτούς τους σκοπούς.

7.3 Παρά τις άλλες διατάξεις αυτής της Ενότητας 7, θα διατηρήσουμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα:

(α) στο βαθμό που υποχρεούμαστε να το πράξουμε από το νόμο·

(β) εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντική νομική διαδικασία· και

(γ) προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου).

8. Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων

8.1 Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας στοιχείων.

8.2 Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς διακομιστές μας (που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).

8.3 Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου.

8.4 Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση εμπιστευτικού του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας (εκτός από την περίπτωση που συνδεθείτε στον ιστότοπό μας).

9. Τροπολογίες

9.1 Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας.

9.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

10. Τα δικαιώματά σας

10.1 Μπορείτε να μας δώσετε εντολή να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς.

10.2 Μπορούμε να αποκρύψουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

10.3 Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς προώθησης πωλήσεων.

10.4 Στην πράξη, συνήθως είτε θα συμφωνήσετε ρητά εκ των προτέρων με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για σκοπούς μάρκετινγκ, είτε θα σας παρέχουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς προώθησης πωλήσεων.

11. Ιστότοποι τρίτων

11.1 Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και λεπτομέρειες για ιστότοπους τρίτων.

11.2 Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων.

12. Ενημέρωση πληροφοριών

12.1 Ενημερώστε μας εάν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν με νέα στοιχεία.

13. cookies

13.1 Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies.

13.2 Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια συμβολοσειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή.

13.3 Τα cookies μπορεί να είναι είτε «μόνιμα» cookies ή cookies «συνεδρίας»: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. Ένα cookie «συνεδρίας», από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου σύνδεσης χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό.

13.4 Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies.

13.5 Χρησιμοποιούμε τόσο cookies «συνεδρίας»όσο και μόνιμα cookies στον ιστότοπό μας.

13.6 Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων.

13.7 Εάν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπού μας.

 

 

 

 

Τελευταία αναθεώρηση: 31/12/2020

Δήλωση Πολιτικής Περιβαλλοντικής Προστασίας της Unitech Systems

Σκοπός

Η Unitech Systems αναγνωρίζει την ευθύνη για το περιβάλλον και εκφράζουμε τη δέσμευσή μας για την εφαρμογή πρακτικών που θα προάγουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η ακόλουθη πολιτική διέπει τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πτυχών της εταιρείας μας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση των πόρων και τη μείωση των απορριμμάτων.

Αυτή η πολιτική σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο όλες οι λειτουργίες της εταιρείας μας θα επανεξετάζονται και θα βελτιώνονται συνεχώς, έτσι ώστε να είμαστε πραγματικά σε θέση να ενσωματώσουμε περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές στις καθημερινές μας πρακτικές.

Η Unitech Systems θα επιδιώκει διαρκώς να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους σε περιβαλλοντικά θέματα.

Αρχές

 

  • Να συμμορφωνόμαστε με τυχόν νόμους που διέπουν το περιβάλλον και αναζητούμε ενεργά τρόπους βελτίωσης αυτών των οδηγιών.
  • Να εργαζόμαστε για τη διατήρηση της ενέργειας, του νερού και των πόρων σε όλες τις δραστηριότητές μας.
  • Να προσπαθούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τόσο τον άμεσο όσο και τον έμμεσο αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι πρακτικές μας στο περιβάλλον.
  • Να προωθούμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας.
  • Να παρέχουμε εκπαίδευση/ενημερωτικά δελτία/αφίσες στο προσωπικό σχετικά με την εφαρμογή των βιώσιμων πολιτικών μας.
  • Να απορρίπτουμε τα απόβλητα της δραστηριότητάς μας με προσοχή και τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ανακύκλωσης και να αναπτύσσουμε μια στάση «μείωσης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης».
  • Να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο αγοράζοντας φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Να συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού μας για να κερδίσουμε αμοιβαία οφέλη από την ενσωμάτωση περιβαλλοντικά βιώσιμων στόχων στην καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητά μας.
  • Να ελέγχουμε τακτικά τις επιχειρηματικές μας πρακτικές και προσδιορίζουμε εάν κάθε πρακτική είναι κατάλληλη σε περιβαλλοντικό πλαίσιο.
  • Να ελέγχουμε ανεξάρτητα τις πρακτικές μας και προσδιορίζουμε εάν οι στόχοι μας έχουν επιτευχθεί.